Vincent van Gogh in Dordrecht

vGoghOp 9 en 23 maart 2017 om 19.00 uur verzorgt Gertjan Kleinpaste in de Blauwe Kamer in de Dordtse bibliotheek een vertelling in het kader van de festiviteiten rond “Vincent van Gogh in Dordrecht”. Van Gogh woonde precies 140 jaar geleden een aantal maanden in Dordrecht. Kleinpaste doet dit tegen een decor dat het atelier van Ary Scheffer weergeeft, waarop een projectie van schilderijen mogelijk is.

Van Gogh worstelde in zijn Dordtse periode met de vraag of hij predikant zou worden en ging na zijn korte periode als hulp in een boekhandel te Dordrecht in Amsterdam Theologie studeren.

In de vertelling (circa 40 minuten) komt naar voren hoezeer Van Gogh het werk van Ary Scheffer bewonderde en hoe hij naar de stad keek. De vertelling is gelardeerd met citaten uit de dertien brieven die Van Gogh vanuit Dordrecht aan zijn broer Theo schreef.

De vertelling is ook te reserveren voor basisscholen voor 100 euro per uitvoering. Bij de vertelling horen ook twee lesbrieven, één met een schrijfopdracht en één met een teken-of schilderopdracht. Daarnaast is het natuurlijk een mooie invalshoek voor het vak wereldoriëntatie en/of geschiedenis. Meer informatie is op te vragen via het antwoordformulier op de homepagina van deze site of via e-mail:  vraag@andereblik.com